Arbeidsrecht

Het arbeidsrecht kan voor de (startende) ondernemer maar zeker ook voor de particulier ingewikkeld zijn. AKAB Advocaten kan u op de achtergrond adviseren om de arbeidsrelatie zo goed mogelijk te behouden maar als dat nodig is u uiteraard ook bijstaan in procedures. U kunt denken aan arbeidsvoorwaarden zoals, loon, reiskosten, concurrentiebeding, ziekte en vakantie maar ook aan disciplinaire maatregelen zoals schorsing of een demotie. AKAB Advocaten kan u ook bijstaan in geval van ontslag of beëindiging via een vaststellingsovereenkomst of een Sociaal Plan, maar ook na ziekte of meningsverschillen over het functioneren.

Bekijk onze andere rechtsgebieden...