Belastingrecht

Het belastingrecht ofwel het fiscaal recht omvat het geheel aan regels over de heffing en de invordering van belastingen. Denk bijvoorbeeld aan inkomstenbelasting, schenk- en erfbelasting voor particulieren maar ook aan de verschillende toeslagen (huurtoeslag, zorgtoeslag en kinderopvangtoeslag/kindgebonden budget), bezwaar en beroep, informatiebeschikking en inkeer.

Ondernemers komen al naar gelang de structuur van de onderneming in aanraking met vele soorten belastingheffingen, bijvoorbeeld de loonbelasting, de vennootschapsbelasting, de omzetbelasting, maar ook belastingcontrole (boekenonderzoek), (bestuurders-)aansprakelijkheid, faillissementsfraude enz.

De belastingwetgeving is zeer uitgebreid en complex. AKAB Advocaten heeft de benodigde kennis en kunde in huis om u goed en deskundig bij te staan.

Bekijk onze andere rechtsgebieden...