Disclaimer

De informatie op deze website wordt door AKAB Advocaten met voortdurende zorg en aandacht samengesteld en onderhouden. De informatie op deze website is louter informatief van aard en kan niet worden aangemerkt als een advies in een concreet geval. De informatie is zorgvuldig samengesteld. Niettemin is AKAB Advocaten niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik van deze website. AKAB Advocaten is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud en het functioneren van websites waarnaar verwezen wordt. AKAB Advocaten behoudt zich het recht voor om op elk moment de inhoud van de website te wijzigen zonder voorafgaande berichtgeving.

Deze website bevat verwijzingen en/of hyperlinks naar andere websites die niet door AKAB Advocaten worden beheerd. Deze zijn opgenomen ter informatie van de bezoekers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroep van AKAB Advocaten. AKAB Advocaten geeft geen garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik en de beschikbaarheid van dergelijke websites.

Alle informatie op deze site is onderhevig aan intellectuele eigendomsrechten van AKAB Advocaten. Het vervaardigen van koppelingen tussen deze website en andere internetsites is zonder uitdrukkelijke toestemming van AKAB Advocaten niet toegestaan. Berichten die u per e-mail aan AKAB Advocaten stuurt, kunnen door derden worden onderschept, misbruikt of gewijzigd. AKAB Advocaten aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze hieruit voortvloeit.