Klachten en geschillen

AKAB Advocaten doet er alles aan om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Desondanks kan het voorkomen dat u niet geheel tevreden bent over de dienstverlening. Voor dergelijke situaties is er een interne klachtenregeling van kracht. Indien u een klacht heeft dient u deze in eerste instantie voor te leggen aan de behandelend advocaat. U dient binnen drie maanden na het moment waarop u kennis nam of redelijkerwijs had kunnen nemen van het handelen of nalaten klagen bij de behandelend advocaat. De advocaat zal de klacht onderzoeken en trachten om met u tot een bevredigende oplossing te komen. De beslissing op de klacht wordt binnen vier weken na ontvangst van de klacht schriftelijk aan u medegedeeld. Indien uw klacht niet naar tevredenheid is afgehandeld, kunt u de klacht vervolgens voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur. Uw klacht wordt in dat geval door de Geschillencommissie Advocatuur behandeld volgens het Reglement Geschillencommissie Advocatuur.