Sociale zekerheid

Het stelsel van de sociale zekerheid wil de burger die dat niet langer zelf kan van inkomen en/of verzorging voorzien. Dat geldt bijvoorbeeld bij pensioen, ziekte, arbeidsongeschiktheid, overlijden van naasten of werkloosheid. Deze inkomensvoorzieningen zijn vaak in de vorm van een uitkering. Denk aan de bijstandsuitkering van de sociale dienst. AKAB Advocaten kan u bijstaan in alle facetten van de verschillende procedures (aanvraagprocedure, bezwaarprocedure, beroepsprocedure en hoger beroep).

Bekijk onze andere rechtsgebieden...